+91 - 7011911252 [email protected]

Rajasthan Package

Jaipur Ajmer Pushkar Package

  • Duration: 2 Night / 3 Days
  •  Destinations Covered: Jaipur-Ajmer-Pushkar
  •  Jaipur Sightseeing: City Palace, Jantar Mantar, Amber Palace, Hawamahal
  •  Ajmer Sightseeing: Dargah Shariff, Adhai Din Ka Jhonpra, Camel Safari,
  •  Pushkar Sightseeing: Brahmaji, Pushkar Lake, Sarswati Temple

Alwar Tour Packages

  • Duration: 1 Night / 2 Days
  •  Destinations Covered: Alwar
  •   Alwar Sightseeing: Bala Quila, City Palace, Raari Moosi Ki Chhatri, Tomb of Fateh Jung, Vijay Mandir Palace, Purjan Vihar (Company Garden)

Jaipur Tour Package From Delhi

  • Duration: 2 Night / 3 Days
  • Jaipur Sightseeing: City Palace, Jantar Mantar, Amber Palace, Hawamahal